Στην σελίδα θα βρείτε αναλύσεις και πιστοποίησης για μερικά από τα υγρά αναπλήρωσης που έχουμε προς πώληση στο κατάστημα μας.Κάνε κλικ στα όνομα των υγρών και θα μεταφερθείς σε νέο παράθυρο για να εμφανιστούν οι αναλύσεις:

  • Πιστοποίηση της εταιρίας Ovale του υγρού Anana 9mg/ml 20ML (01/2015).
  • Πιστοποίηση της εταιρίας Natura του υγρού Virginia 9mg/ml 30ML (01/2015).
  • Πιστοποίηση της εταιρίας Ovale του υγρού Old Tobacco 9mg 20ml 14-11-2014.
  • Πιστοποίηση υγρών Ovale από το ιταλικό πανεπιστήμιο Napoli Federico II σχετικά με την μη ύπαρξη βαρέων μετάλλων στα υγρά της Ovale.
  • Πιστοποίηση υγρών Ovale από το ιταλικό πανεπιστήμιο Napoli Federico II σχετικά με την μη ύπαρξη επιβλαβών διαλυτών στα υγρά της Ovale.
  • Πιστοποίηση των υγρών της εταιρίας Ovale από το ιταλικό ινστιτούτο CESI σχετικά με την μη ύπαρξη βαρέων μετάλλων στα υγρά της Ovale.
  • Πιστοποίηση Eurofins Germany σχετικά με την μη ύπαρξη Νιτροσαμίνων.