Παγκόσμια πρωτοτυπία για την αντίληψη του ελληνικού Υπουργείου Υγείας της προηγούμενης κυβέρνησης με υπογραφή Ξανθού!

Η πρωτοφανής στον πλανήτη απαγόρευση του Υπουργείου Υγείας της προηγούμενης κυβέρνησης με υπογραφή Ξανθού, κιτρινισμένη, ακριβώς κάτω από τις ενθαρρυντικές επισημάνσεις του Καναδά για τις συσκευασίες των ατμιστικών προϊόντων!

“In May 2018, Greece became the first country to ban the sale of non-nicotine containing e-liquid, while still allowing (under EU TPD requirements) the sale of nicotine containing e-liquid”

The first country στον ΠΛΑΝΗΤΗ. Αυτό.

Παγκόσμια πρωτοτυπία για την αντίληψη του ελληνικού Υπ.Υγείας μιας και την εν λόγω έκδοση τη διαβάζουν από όλο τον πλανήτη.

Πηγή: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/781748/Vaping_in_England_an_evidence_update_February_2019.pdf?fbclid=IwAR2MHvT0Nap3a9EUiS_BDelxR4LPYMDEJw5TaeutvHYJNJ_QE0SMOss-Pzs

Τελευταία Νέα